Jeg vil høre mere om at flytte en virksomheds image.
Language
  • Ny identitet
  • Film
  • Film
  • Film
  • Annoncer
  • Testimonialfilm
  • Værdifilm

Employer Branding og intern kommunikation

Udfordring:
Gorrissen Federspiel er et af landets største og mest respekterede advokatfirmaer. Derfor er det afgørende, at deres kommunikation om sig selv som arbejdsplads holder det samme høje niveau, som de forventer af deres nye medarbejdere. Samtidig lider Gorrissen Federspiel under det samme lidt støvede image som resten af advokatbranchen.

Løsning:
coreworkers har hjulpet Gorrissen Federspiel med at definere og indtage positionen som det moderne, førende og attraktive advokatfirma med en stærk international profil. Konceptet er udfoldet under overskriften “Living law” og med en gennemgående sort-hvid-æstetik. Stilen understreger pointen om, at Gorrissen Federspiel er en distingveret spiller på markedet, der ikke er bange for at bruge sin konservative arv aktivt. Konceptet er udfoldet på web, i film, i musik og i printannoncer. Omdrejningspunktet er en række stærke medarbejderportrætfilm, der viser et autentisk billede af arbejdslivet hos Gorrissen Federspiel. coreworkers hjælper nu Gorrissen Federspiel med at formidle og implementere et nyt værdisæt.

Resultat og effekt:
Gorrissen Federspiel har fået markant bedre fat i de nyuddannede jurister, og den primært digitalt bårne kampagne har gjort det nemmere for medarbejderne at involvere og engagere deres netværk i, hvem Gorrissen Federspiel er. Samtidig har arbejdet med portrætfilmene været med til at skabe øget engagement internt – og har også vist sit værd i arbejdet med at positionere firmaet som en foretrukken samarbejdspartner for deres klienter.

Navn | Name *

Jobtitel | Job title *

Email *

Emne | Subject

Besked | Message

captcha

Indtast ovennævnte tegn | Enter the above chars