Jeg vil gerne høre mere om film og employer branding.
Language
  • Foto
  • Graduatefilm

Graduate kampagnefilm

Udfordring
Nykredit har udviklet et nyt graduateprogram. I forbindelse med lanceringen af programmet ønskede Nykredit at bruge levende billeder på en lidt mere ambitiøs måde, end det er normen i rekrutterings- og employer branding sammenhæng. Den nye film skulle ikke blot skulle præsentere facts om programmet, men også formidle Nykredits position som en attraktiv og krævende virksomhed.

Løsning
Rigtig mange virksomhedspræsentationer og medarbejder- og graduatefilm følger en yderst traditionel skabelon med “talende hoveder”, prangende billeder af bygningsfacader og masser af faktuel information. Med Nykredits graduatefilm er coreworkers gået en helt anden vej. Ved hjælp af optageteknikker og farveholdning, der kendes fra spillefilm, og et storyboard, der lægger vægt på følelser, stemninger og inddragelse af beskueren, har vi skabt en anderledes og mere involverende graduatefilm. Filmen formidler Nykredits personlighed, de krav der stilles til kandidaten, og hvad Nykredit kan tilbyde som arbejdsplads. Coreworkers er nu i gang med at hjælpe Nykredit med at forbedre deres onboarding af nye medarbejdere gennem en innovativ portalløsning med samme høje ambitionsniveau.

Resultat og effekt
Internt er filmen blevet rigtig godt modtaget, og de første meldinger om ekstern respons tyder på, at missionen er lykkedes også her.

Navn | Name *

Jobtitel | Job title *

Email *

Emne | Subject

Besked | Message

captcha

Indtast ovennævnte tegn | Enter the above chars