Jeg vil gerne høre mere om Intern kommunikation og/eller grafisk identitet.
Language
  • Ny identitet
  • Designelement
  • Flyer
  • Brochure
  • Annoncer

Strategikommunikation

Udfordring
Sikkerhedsstyrelsen har fået en ny strategi, som handler om at styrelsen skal orientere sig mere imod sin omverden og udvise større handlekraft på et mere objektivt vidensgrundlag. Direktøren er fast besluttet på, at denne strategi skal implementeres i hele organisationen.

Løsning
coreworkers har hjulpet Sikkerhedsstyrelsen med at formidle den nye strategi. Blandt andet med at finde det navn ’Udsyn og Indsigt’, som opsummerer strategiens indhold, med at lave præsentationen af strategien for medarbejderne, kommunikationstræne ledergruppen, planlægge et to-dages medarbejderseminar og – ikke mindst – med at udvikle en ny visuel identitet, der repræsenterer Sikkerhedsstyrelsen i fremtiden. Desuden har coreworkers lavet en langsigtet implementeringsplan med aktiviteter, som kan hjælpe Sikkerhedsstyrelsen med at fastholde fokus på strategien internt og kommunikere den eksternt.

Resultat og effekt
Strategien er blevet taget rigtig godt imod af medarbejderne, og der er stor interesse for de projekter, som i første omgang er blevet sat i søen. Medarbejderseminaret, som foregik i Legoland, blev vurderet til at være det bedste i Sikkerhedsstyrelsens historie.

Navn | Name *

Jobtitel | Job title *

Email *

Emne | Subject

Besked | Message

captcha

Indtast ovennævnte tegn | Enter the above chars