Language
  • Banner
  • Onlinekampagne

Rekrutteringskampagne for SAP specialister

Udfordring
Som del af en ny strategi skulle ATP insource deres SAP funktioner. En stor udfordring, da erfarne SAP profiler er få, særdeles godt lønnede, meget sjældent aktive på jobmarkedet og derfor svære at få kontakt til. Samtidig er ATP ikke kendt som en SAP arbejdsplads.

Løsning
I tæt dialog med ATP udviklede coreworkers en onlinekampagne. Fundamentet var en fælles job- og imageannonce, der formidlede historien om organisationen og den betydningsfulde samfundsopgave og koblede den til det nye fokus om at skabe et SAP videnmiljø i særklasse. Der blev lagt tydelig vægt på, hvad man som medarbejder kunne opnå ved at blive en del af dette. Rundt om annoncen udviklede coreworkers en række bannerannoncer, og pakken blev annonceret på nøje udvalgte medier rettet mod SAP-specialister. Vi anbefalede denne særlige løsning i stedet for en traditionel annoncering.

coreworkers hjælper nu ATP med en række andre tiltag, der har til formål at styrke virksomhedens image som arbejdsplads.

Resultat og effekt
Resultatet blev, at ATP modtog 125 ansøgninger af gennemgående høj kvalitet. Alle stillinger blev besat inkl. en særlig tung sektionschef, som man på forhånd havde afsat 250.000 DKK til at finde via headhunting. Derudover blev rekrutteringerne lukket så hurtigt, at ATP har sparet et betydeligt beløb til eksterne konsulenter.

Navn | Name *

Jobtitel | Job title *

Email *

Emne | Subject

Besked | Message

captcha

Indtast ovennævnte tegn | Enter the above chars