Language

Employee Engagement

Gode medarbejdere har én ting til fælles. Gode ledere. Og god ledelseskommunikation skaber 27% større udbytte pr. medarbejder. Spørgsmålet er, om din ledelse også er en driver for vækst. Gennem forandrings-, ledelses- og strategikommunikation har core:workers i 25 år hjulpet virksomheder med at skabe retning, motivation og handlekraft i deres interne kommunikation. Employee Engagement oplever en sand renæssance i disse år, og virksomhederne har brug for en stærk relation med deres ledere og medarbejdere for at levere de resultater, som der er hårdt brug for.

Hvad enten det handler om at formidle en ny strategi, en omstrukturering eller fusion eller mere dagligdags beslutninger og begivenheder, så kan intern kommunikation – grebet rigtigt an – skabe begejstring, retning og mening for ledere og medarbejderne. Ligesom den selvfølgelig, hvis den ikke tages alvorligt nok, kan være spild af tid og bidrage til forvirring, ligegyldighed og demotivation.

Employee Engagement og intern kommunikation er en særlig disciplin
Employee Engagement og intern kommunikation er en ganske særlig disciplin, fordi ledere og medarbejdere er nogle af virksomhedens vigtigste og mest vidende og kritiske målgrupper. Ovenikøbet er medarbejdere i de senere år blevet endnu vigtigere ambassadører for deres arbejdspladser. For troværdigheden hos virksomheder og deres topledere er styrtdykket. Så der er al mulig grund til at investere i god intern kommunikation med ledere og medarbejdere. Og der er mange valg, der skal træffes i forhold til om man skal satse på at styrke linje- og ledelseskommunikation, forbedre informationsstrømmene på tværs i virksomheden på intranettet, skabe stolthed og identitet gennem et velproduceret medarbejdermagasin eller etablere sociale medier, der kan skabe faglige fællesskaber på tværs af virksomheden.

Kampagner virker også internt
Når specifikke mål skal nås i kommunikationen af et vigtigt emne, er kampagneformen som regel mest velegnet. I kampagnen er det vigtigt at have styr på indholdet i kommunikationen, så afsættet bliver stærkt, opstille relevante kommunikationsmål, så indsatsen kan følges til dørs, kende målgrupperne, så indvendinger og konsekvenser kan imødegås, forme budskaberne, så de virker engagerende og hænger fast, og kommunikere i øjenhøjde og med kreativt overskud gennem de rigtige medier og kanaler til netop det konkrete budskab. Om det er film, plakater, nyhedsbreve, events og workshops eller en post-it note på medarbejdernes skriveborde, der kan skabe den største effekt, afhænger helt af budskabet og den konkrete virksomhed og kontekst.
I coreworkers hjælper vi topledelser, HR-, kommunikations- og marketingafdelinger med enkeltstående kommunikationsopgaver, rådgivning om kommunikationsstrategi, analyser af den interne kommunikation, udvikling af koncepter for ledelseskommunikation samt kommunikationsmåling og -træning af ledere, samt større eller mindre kampagner eller udvikling og drift af interne medarbejdermagasiner. Vi bygger vores rådgivning på mange års erfaring som interne kommunikations- og HR-medarbejdere og som rådgivere for samme, og vi har med tiden udviklet en lang række enkle modeller og værktøjer til brug i både det strategiske og daglige arbejde, som vi gerne deler med vores kunder.

Navn | Name *

Jobtitel | Job title *

Email *

Emne | Subject

Besked | Message

captcha

Indtast ovennævnte tegn | Enter the above chars