AUH

Core:workers har gennem sprint og co-creation analyseret organisationen og udviklet AUH’s grundfortælling Hele livet i de bedste hænder og universitetshospitalets strategiske ambition Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau. Core:workers har desuden udviklet en strategisk aktiveringsmodel, der forbinder grundfortællingen og den strategiske ambition med AUH’s prioriterede udviklings- og fokusområder. Core:workers har også rådgivet AUH i udviklingen af hospitalets kommunikationsstrategi og delstrategierne herunder – lige fra Thought Leadership og Sociale Medier over PR og presse til intern kommunikation og Employer Branding.