Disclaimer

Informationerne på dette website er kun beregnet til at give læseren en generel vejledning i forhold til interesse og eget brug. Jævnlige ændringer i love, regler og forordninger og de almindelige risici ved digital kommunikation gør, at der kan forekomme forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i oplysninger på dette website. Informationerne på dette website videregives derfor ud fra den forståelse, at forfatterne og udgiverne ikke hermed yder kommunikationsmæssig eller anden professional rådgivning eller tjenesteydelse. Informationerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning. Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør læseren rådføre sig med en rådgiver fra Coreworkers.

Selvom Coreworkers på alle måder har forsøgt at sikre, at de informationer, som er indeholdt på dette website, er indhentet fra pålidelige kilder, er Coreworkers ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af informationerne.

Alle informationer på dette website er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af informationerne og uden nogen form for udtrykkelig eller implicit garantiforpligtelse. Coreworkers eller dets ejer, bestyrelse eller ansatte kan på ingen måde blive holdt ansvarlig over for læseren eller andre for beslutninger eller forholdsregler, der er truffet på grundlag af oplysninger på dette website eller for nogen indirekte, specielle eller lignende skader, selvom muligheden for sådanne skader er blevet oplyst.

Visse links fra dette website har forbindelse til andre websites, som vedligeholdes af en tredjepart, hvorover Coreworkers ikke har nogen kontrol. Coreworkers fremsætter ikke indvendinger mod nøjagtigheden eller andre aspekter af oplysninger indeholdt i andre websites.