Persondatapolitik

Du kan herunder læse om Coreworkers’ politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Coreworkers’ hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige funktioner og tjenester.

coreworkers’ indsamling af dine personoplysninger

Coreworkers indsamler dine personoplysninger, som du afgiver på Coreworkers’ hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen?

Når du besøger www.coreworkers.dk, vil du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af funktioner og tjenester på Coreworkers’ hjemmeside, såsom anmodning om at Coreworkers kontakter dig, tilmelding til nyhedsbreve, kurser eller arrangementer eller ansøgning om job, forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

Det kan forekomme, at vi tilbyder dig mulighed for deltagelse i interaktive ofra i hvilken forbindelse, du kan diskutere med andre brugere af Coreworkers’ hjemmeside. Inden du benytter sådanne funktioner eller tjenester, skal du læse vores disclaimer for brug af Coreworkers’ hjemmeside.

Enhver meddelelse, som du sender online, vil være tilgængelig for alle med adgang til det påglædende forum, og Coreworkers påtager sig ikke nogen forpligtelser i forbindelse hermed.

Hvilke oplysninger indsamles?

De personoplysninger, som Coreworkers indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger. Herudover oplysninger om din færden på www.coreworkers.dk.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne?

Coreworkers indsamler dine personoplysninger for at kunne levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede kurser eller arrangementer og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester, såfremt du anmoder herom. Herudover indsamler Coreworkers dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

coreworkers’ videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Coreworkers hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Coreworkers kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller at Coreworkers bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Behandling af dine personoplysninger hos tredjepart

Coreworkers kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af core:workers til at behandle dine personoplysninger på Coreworkers’ vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger.

Coreworkers forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Lagring af personoplysninger

Coreworkers opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Coreworkers bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Coreworkers har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Din ret til indsigt i hvilke personoplysninger coreworkers behandler

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Coreworkers behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger.

coreworkers’ brug af cookies

På dette website gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger websitet. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle informationer på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Coreworkers berigtiger eller sletter personoplysninger, som Coreworkers har indsamlet om dig, eller hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til os.

Regler

De regler, der gælder for core:workers’ behandling af dine personoplysninger, findes herunder: